Środki pomocy wdrożone przez Szwecję i Danię na rzecz SAS z tytułu szkód wynikających z odwołania lub reorganizacji lotów w następstwie pandemii Covid-19 są zgodne z prawem Unii - stwierdził Sąd UE, dodając, że pomoc nie stanowiła "bezprawnej dyskryminacji”.

Reklama

Sąd orzekł też, że gwarancja Finlandii na rzecz przewoźnika lotniczego Finnair, mająca na celu pomoc w uzyskaniu od funduszu emerytalnego pożyczki w wysokości 600 mln euro przeznaczonej na zaspokojenie jego potrzeb w następstwie pandemii Covid-19, jest zgodna z prawem Unii.

16 pozwów przeciwko Komisji Europejskiej

Jak informuje Reuters, największa tania linia lotnicza w Europie złożyła 16 pozwów przeciwko Komisji Europejskiej w związku z udzieleniem pomocy państwowej liniom lotniczym, takim jak Lufthansa, KLM, Austrian Airlines i TAP.

Reklama

Wyrok jest powtórzeniem orzeczenia z 17 lutego, w którym potwierdzono pomoc państwa przyznaną m.in. Air France.

Sędziowie stwierdzili, że państwowa gwarancja pożyczki Finnair jest konieczna, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w fińskiej gospodarce, biorąc pod uwagę znaczenie przewoźnika dla tej gospodarki.

Ryanair poinformował w oświadczeniu, że będzie się odwoływał. Dzisiejsze wyroki cofnęły proces liberalizacji transportu lotniczego o 30 lat - napisała spółka w komunikacie.

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu jest pierwszą instancją Trybunału Sprawiedliwości UE.