Wiele firm stara się wykorzystać okres pandemii, by wyprzedzić konkurencję i decyduje się na nowe inwestycje, również poza granicami. Realizacja takiego przedsięwzięcia to cały pakiet działań – od poprzedzających ostateczną decyzję analiz rynkowych i prawnych, po rzetelne przygotowanie od strony formalnej, tak by proces przebiegł bezproblemowo. Dlatego przy zakupie Iron-Tech Zrt przez Luma Automation tak istotne okazało się zaangażowanie Pekao Investment Banking, którego specjaliści wsparli kupującego w przeprowadzeniu całego procesu transakcyjnego. Do ich zadań należały strukturyzacja transakcji, modelowanie biznesowe i finansowe oraz wsparcie klienta przy pozyskaniu finansowania z dwóch międzynarodowych banków.
Reklama
Luma Automation jest polskim wyspecjalizowanym funduszem inwestycyjnym zajmującym się zaawansowanymi technologiami produkcji i obróbki metali. Nowe aktywa mają pozwolić uzyskać efekt synergii z dotychczasowym potencjałem produkcyjnym spółki. A ten dość dynamicznie rośnie – to jej kolejna akwizycja w ostatnim czasie. W 2020 r. Luma pozyskała gliwickie Zakłady Metalowe Postęp i warszawski Hydomat. Do firmy należą też Odlewnia Kutno, odlewnia cynku i aluminium Saga Poland oraz narzędziownia Luma Tools.
Przedstawiciele Banku Pekao podkreślają, że transakcja wpisuje się w jedną z jego kluczowych ról, jaką jest umiejętne wspieranie rodzimego biznesu. – Cieszę się, że grupa Pekao mogła wziąć udział w tej transakcji, a moja satysfakcja jest tym większa, że mogliśmy pomóc w ekspansji polskiego holdingu, który dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych – zaznacza Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao SA, nadzorujący w grupie Pekao bankowość korporacyjną i inwestycyjną.
Pekao Investment Banking to działająca od ponad 20 lat spółka należąca do Banku Pekao. Podmiot specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, finansach korporacyjnych i transakcjach rynku kapitałowego. Jego dotychczasowe doświadczenie obejmuje nie tylko polski rynek, ale też cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Obsługuje zarówno sprzedających, jak i potencjalnych nabywców, dostosowując się do indywidualnych preferencji każdego z kontrahentów. W zakresie usług Pekao Investment Banking leży m.in. przygotowanie transakcji i wycen, identyfikacja poszczególnych inwestorów bądź konkurentów, koordynacja prac doradców, uczestnictwo i nadzór nad procesem due diligence, a także aktywny udział w negocjacjach i zamknięciu transakcji.
W swojej działalności Pekao Investment Banking korzysta z silnego i rozpoznawalnego również poza Polską zaplecza spółki - matki, czyli Banku Pekao. Ponad 230 mld zł aktywów czyni go jedną z największych instytucji finansowych w regionie i jednym z dwóch największych banków uniwersalnych (tj. zajmujących się zarówno bankowością prywatną, jak i aktywami i działalnością maklerską). W Polsce obsługuje ponad 5,7 mln klientów i co drugą korporację.
Choć przygotowanie transakcji w okresie pandemii rodziło dodatkowe wyzwania związane z utrudnionym przemieszczaniem się, przepływem dokumentacji czy spełnieniem wymogów procedur administracyjnych, dzięki wysiłkowi służb klienta wspieranych przez ekspertów Pekao udało się zamknąć transakcję w tym trudnym czasie.
– Pekao Investment Banking jest i chce być liderem polskiego rynku bankowości inwestycyjnej, a to oznacza, że chce na nim wyznaczać trendy. Bez wątpienia takim trendem jest ekspansja zagraniczna polskich firm i coraz mocniejsza integracja regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ta transakcja jest wyjątkowa, bo jest transgraniczna, ale także dlatego, że udało się ją zrealizować w niezwykle trudnym czasie epidemicznym – powiedział Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.
Zamknięcie transakcji nastąpiło 18 lutego 2021 r. Wraz z przejęciem 100 proc. udziałów w spółce, Luma powiększyła swoje portfolio w Europie Środkowo-Wschodniej o producenta komponentów metalowych dla motoryzacji i przemysłu maszynowego. Przejęta spółka istnieje od 1999 r. i specjalizuje się w precyzyjnej obróbce metali i inżynierii mechanicznej, obsługuje też klientów z branży kolejowej – może pochwalić się współpracą z globalnymi liderami branży motoryzacyjnej czy maszynowej.
Siłą świeżo nabytej spółki, oprócz doświadczenia w obsłudze wymagających odbiorców, jest też dobre usytuowanie pozwalające na utrzymanie stabilnych łańcuchów dostaw do wielu europejskich państw. Jej zakłady ulokowane są w południowo-zachodnich Węgrzech w miejscowości Szigetvar, co sprawia, że ma dobry dostęp zarówno względem partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej, jak i bogatych rynków Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
GRK
Partner
Materiały prasowe