Minister w KPRM Michał Wójcik przekazał, że trafiły do niego dokumenty dotyczące umowy zawartej 21 marca 2006 roku. Była to umowa zlecenia z firmą o pośrednictwo finansowe, a wynagrodzenie miało wynosić 500 złotych wraz z odsetkami w wysokości 20 złotych za każdy dzień spóźnienia płatności. Wierzyciel skierował sprawę do sądu i 28 sierpnia tego samego roku Sąd Rejonowy w Bytomiu wydał nakaz zapłaty, który uprawomocnił się 16 września, bo nie został zaskarżony.

Reklama

Skarga nadzwyczajna

Obecnie toczy się w tej sprawie trzecie postępowanie egzekucyjne, poprzednie dwa zakończyły się częściowym wyegzekwowaniem zadłużenia ze względu na dalszą bezskuteczność egzekucji – podał

Minister Wójcik przekazał, że wyegzekwowano 51 tys. 903 zł 11 groszy ze 111 tys. 546 zł 82 gr, z których 500 złotych to należność główna, 4119 zł to koszty postępowań egzekucyjnych, a resztę stanowią odsetki.

Skarga nadzwyczajna powinna zostać złożona do 3 kwietnia 2021 roku - przekazał Wójcik. Przy okazji minister przypomniał, że w Sejmie procedowane jest wydłużenie czasu składania skarg nadzwyczajnych.