Wiceminister rozwoju, pracy i technologii, przedstawiając podsumowanie działalności resortu w 2020 r. w zakresie turystyki, przytoczył dane GUS, wskazujące na spadek o ok. 50 proc. osób korzystających z bazy noclegowej w całym ubiegłym roku. Spadek korzystających z bazy noclegowej turystów krajowych wyniósł 45 proc., natomiast zagranicznych prawie 70 proc. - mówił.

Reklama

Spadki przychodów do 96 proc.

Według szacunków MRPiT w ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. "liczba przyjazdów i rezydentów ogółem do Polski wyniosła prawie 40 mln wobec 67 mln w 2019 r.", co oznacza spadek o 40 proc. Liczbę przyjazdów turystów zagranicznych w tym okresie szacujemy na 7,2 mln, wobec 16,3 mln w roku poprzednim, czyli jest to spadek o 55 proc. - powiedział Gut-Mostowy.

W ocenie wiceszefa MRPiT "dramatycznie przedstawiają się dane obrazujące zmiany wielkości przychodów" w turystyce. W pierwszych miesiącach trwania pandemii, od kwietnia do czerwca włącznie, odnotowano największe spadki w stosunku do lat poprzednich - zaznaczył. Dodał, że średnio to były "spadki 94-96 proc., a w kolejnych miesiącach oscylowały wokół 90 proc.".

Jak pomóc przedsiębiorcom?

Za priorytetowe Gut-Mostowy uznał działania resortu mające na celu ograniczenie skutków pandemii i pomoc w przetrwaniu branży turystycznej. Stan, w jakim przedsiębiorcy przetrwają okres epidemii, będzie miał wpływ na zdolność odbudowy gospodarki turystycznej i podjęcia walki o turystów na przyszłość - mówił.

Wśród głównych działań pomocowych w 2020 r. wiceminister wymienił wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarcz: finansowych i branżowych. Formy udzielanego wsparcia koncentrowały się na utrzymaniu miejsc pracy i zdolności operacyjnej oraz zapobieganiu utracie płynności finansowej - stwierdził. Wskazał też na wprowadzenie Polskiego Bonu Turystycznego oraz uruchomienie Turystycznego Funduszu Zwrotów, "który miał wspomóc biura podróży w wypłacie pieniędzy za niezrealizowane wycieczki z powodu epidemii".

Jak podkreślił podczas wtorkowych obrad prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta, ok. 70 proc. przychodów do polskiego budżetu turystycznego wnoszą turyści z zagranicy. Dlatego POT chce w tym roku m.in. "mocniej zawalczyć o zagranicznych turystów", mówił, przedstawiając informację o najbliższych planach POT.