Komisja uznała, że środki pomocy w ramach programu są konieczne, właściwe i proporcjonalne, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

Reklama

Zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa program ma wesprzeć firmy prowadzące działalność w niektórych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. sektora handlu detalicznego, sektora hotelarskiego, rekreacyjnego i transportowego.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej i komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager zaznaczyła, że program ma pomóc mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w pokryciu kosztów stałych, „które w tych trudnych czasach nie znajdują pokrycia w przychodach”.

Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, zgodnie z przepisami UE - zaznaczyła Vestager.

Reklama

13 miliardów złotych wsparcia

Jak poinformowała Komisja, zgłoszony jej program „Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0” obejmuje dwa rodzaje środków. Są to ograniczone kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw oraz wsparcie z tytułu niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Łączny szacunkowy budżet programu wynosi ok. 2,9 mld euro, czyli 13 mld złotych - zaznaczyła Komisja.

Wsparcie w ramach programu będzie miało formę zaliczek zwrotnych. Beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy, jeżeli odnotują spadek obrotów o 30 proc. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Według Komisji, ograniczone kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw wyniosą maksymalnie ok. 73 tys. euro - 324 tys. zł - na przedsiębiorstwo, zależnie od liczby pracowników. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie ograniczona do 70 proc. niepokrytych kosztów stałych poniesionych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. i nie może przekroczyć ok. 780 tys. euro czyli 3,5 mln złotych) na jedno przedsiębiorstwo.

Reklama

Komisja postawiła warunki: w przypadku wszystkich beneficjentów wsparcie będzie przyznawane co najwyżej do 30 czerwca 2021 r. i wyłącznie przedsiębiorstwom, które 31 grudnia 2019 r. nie były uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji. Wyjątkiem od tej reguły są mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, które kwalifikują się do wsparcia, nawet jeśli już 31 grudnia 2019 r. były w trudnej sytuacji.

Ponadto Polska zagwarantuje przestrzeganie zasad kumulacji pomocy przewidzianych w tymczasowych ramach prawnych - zastrzegła KE.