Pakiet mieszkaniowy to szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków, w moim przekonaniu to jedno z najważniejszych zadań, które stoją przed naszym rządem - powiedział minister rozwoju pracy i technologii podczas konferencji poświęconej społecznej części pakietu mieszkaniowego. Dodał, że danie Polakom możliwości "godnego mieszkania w dobrych warunkach to wyzwanie cywilizacyjne i rozwojowe, któremu musimy sprostać".

Reklama

Wicepremier zaznaczył, że "zapewnienie mieszkań dla Polaków to warunek rozwoju gospodarczego zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie tworzenie nowych miejsc pracy nie może odbywać się bez zapewnienia wystarczającego zasobu mieszkaniowego".

Gowin przypomniał, że nowelę z 10 grudnia br. wspierającą rozwój mieszkalnictwa - tzw. społeczną części pakietu mieszkaniowego, przygotowano w resorcie rozwoju, pracy i technologii. Zdaniem wicepremiera rozwiązanie to usprawni i przyspieszy tworzenie społecznego zasobu mieszkaniowego.

Minister podkreślił, że obecna sytuacja epidemiologiczna i wiążące się z nią zagrożenia dla gospodarki były powodem podjęcia w tych rozwiązaniach tematu dodatków mieszkaniowych - czyli głównego leżącego w obszarze mieszkalnictwa świadczenia socjalnego. - Choć mamy nadzieję, że osób potrzebujących będzie jak najmniej, to jednak przygotowaliśmy konkretną pomoc dla tych, którym nagłe pogorszenie sytuacji ekonomicznej grozić będzie utratą dachu nad głową - mówił.

Jak wyjaśnił wicepremier, z dniem wejścia w życie ustawy rozpocznie się dystrybucja do gmin środków na wypłaty powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii. - Kwota wypłacanego przez 6 miesięcy wsparcia będzie mogła wynieść nawet do 1,5 zł miesięcznie i pokrywać do 75 proc. stawki płaconego czynszu - wskazał.

Reklama

Choć ustawa jest jednym z największych projektów z obszaru mieszkalnictwa w ostatnich latach, "nie jest to krok ostatni" - zapowiedział szef MRPiT. - W trakcie prac znajdują się już kolejne projekty, które systematycznie będziemy komunikować. Ich celem będzie dalsze rozwijanie i wzbogacanie mechanizmów prowadzenia polityki mieszkaniowej przez gminy, tak by systematycznie zwiększać opcje zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ich społeczności - powiedział.

Jak przypomniała na konferencji wiceminister rozwoju Anna Kornecka, nowe przepisy w połączeniu z podwyższonym grantem sprawiają, że dysponujący gruntem samorząd będzie mógł w oparciu o formułę społecznego budownictwa czynszowego zrealizować inwestycje "ponosząc ze swojego budżetu wyłącznie niewielkie koszty operacyjne".

Oparcie (...) rozwiązań o działające już od lat spółki TBS oraz samorządy jest jednym z atutów ustawy - przekonywała. Według niej daje to pewność, że kierowane z budżetu państwa wsparcie trafi do sprawdzonych i doświadczonych w tym segmencie inwestorów. Dodała, że wsparcie w tworzeniu społecznego zasobu mieszkaniowego zapewnią gminom też grunty Skarbu Państwa znajdujące się w zasobie Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN). - W związku z sytuacją ekonomiczną spowodowaną skutkami epidemii w ustawie przewidziano mechanizm wsparcia samorządów, ułatwiający im już teraz rozpoczęcie aktywności w obszarze społecznego budownictwa czynszowego - zaznaczyła. Przypomniała, że utworzony w tym celu Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa zasilony zostanie kwotą 1,5 mld zł.

Nawiązana przez Krajowy Zasób Nieruchomości współpraca z gminami obejmuje 435 ha gruntów, na których może powstać 18 tys. mieszkań na wynajem - oświadczył w poniedziałek prezes KZN Bartłomiej Druziński. "Współpracujemy ze 125 gminami, z którymi mamy już 57 porozumień. (...) Każda gmina zainteresowana współpracą z KZN będzie mogła otrzymać środki na wsparcie lokalnych projektów z rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa" - poinformował. Dodał, że w I połowie 2021 r. KZN ma zamiar powołać ok. 4-5 regionalnych SIM (Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych). Nowe regulacje - jak mówił - powodują, iż KZN przestaje być bankiem nieruchomości Skarbu Państwa, ale staje się operatorem rządowego programu ułatwiającego budowę mieszkań na wynajem z niższym czynszem.

Kornecka zaznaczyła, że dopłaty do czynszów są skierowane do najemców i podnajemców mieszkań. Jak tłumaczyła, w okresie pandemii te osoby "są zagrożone w pierwszej kolejności ryzykiem eksmisji i to je chcieliśmy chronić". - Warunki tego wsparcia będą dopasowywane indywidualne do sytuacji każdego z beneficjentów tej pomocy - mówiła. Dodała, że pomoc jest przewidziana maksymalnie na pół roku, ale może być udzielona na okres wsteczny.

Tzw. społeczna część pakietu mieszkaniowego przewiduje m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS oraz możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.