Tak jak mówiłem, w roku 2020 ten program pozyskiwania gruntów dla Centralnego Portu Komunikacyjnego się rozpocznie. I właśnie dzisiaj go rozpoczynamy - powiedział na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Reklama

Jak tłumaczył, pozyskiwanie gruntów będzie się odbywać na sześć sposobów. Pierwszy z nich to Program Dobrowolnych Nabyć. Od dzisiaj wszyscy zainteresowani sprzedażą gruntów z wyznaczonego obszaru mogą zgłaszać się do spółki CPK - powiedział Horała.

Adresatami Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) są wszyscy właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości ze wskazanego obszaru przyszłej inwestycji.

Kolejny sposób pozyskiwania gruntów pod inwestycję - to przyjmowanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego. Trzeci to nieruchomości zamienne przeznaczone na finalizację transakcji w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Kolejny sposób to komercyjne nabywanie nieruchomości. Następny to aporty nieruchomości Skarbu Państwa. Ostatni sposób to wywłaszczenie.

CPK poinformowało, że pozyskiwanie działek ma potrwać do 2023 r. Centralny Port Komunikacyjny ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Reklama

Mieszkańcy od dziś mogą zadeklarować, czy interesuje ich sprzedaż działki czy też nieruchomość zamienna - powiedział Horała.

Jak przekazała spółka, w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć spółka będzie nabywać nieruchomości z obszaru położonego na zachód od Warszawy, leżącego między miastami, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2, od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu - rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów.

Jak podała spółka, podstawowe zasady, na których opiera się PDN to: dobrowolność po obu stronach transakcji i transparentność procedury – przy zagwarantowaniu sprzedającym poufności dotyczącej konkretnych procesów negocjacyjnych. Wartość każdej nieruchomości będzie określana przez niezależnych rzeczoznawców w oparciu o operaty szacunkowe.

Program Dobrowolnych Nabyć to jest ten program dodatkowy, to jest to extra, co będziemy oferować mieszkańcom poza generalnymi zasadami. Zależy nam na tym, żeby był on maksymalnie szeroki, aby maksymalnie dużo gruntów tą metodą pozyskać dobrowolnie - powiedział. Zdaniem wiceministra, zapewne dopiero w przeciągu najbliższego roku, dwóch będzie wiadomo, jakie będzie zainteresowanie tym programem wśród mieszkańców. Chciałbym, żeby było jak największe. Jeśli ktoś woli poczekać do momentu, kiedy będzie wywłaszczany - to jest jego wola - dodał.

Reklama

Wiceminister zapewnił, że cena wykupu nieruchomości pod budowę CPK będzie taka, ile są warte te grunty, "ewentualnie więcej w granicach rozsądku". Nie chcemy krzywdzić mieszkańców, ale jesteśmy też odpowiedzialni za pieniądze publiczne - zaznaczył.

Horała przekazał, że jeżeli będzie zainteresowanie wśród mieszkańców, to CPK jest gotowa do rozmów o zorganizowanej realokacji i do wsparcia procesu przeprowadzki.

Na stronie www.cpk.pl znajduje się specjalny formularz, na którym zainteresowani właściciele nieruchomości mogą zgłaszać chęć zbycia gruntów. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie powinna zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości leżą w granicach jej zainteresowań.

Jak podała spółka, właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie przyszłej budowy będą mogli również zamienić je na inne, znajdujące się obecnie w zasobach Skarbu Państwa, w tym: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), Lasów Państwowych, Agencji Mienia Wojskowego (AMW), Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), starostów i prezydentów miast na prawach powiatu. W tym celu obecnie brane są pod uwagę nieruchomości Skarbu Państwa położone na terenie 47 powiatów (32 powiatów z Mazowsza i 15 z województwa łódzkiego).

Zamiana nieruchomości może nastąpić albo na nieruchomość o podobnej lub tożsamej funkcji oraz nie mniejszej powierzchni i nie mniejszej przydatności w zakresie produkcji rolnej lub leśnej oraz nie mniejszej wartości, albo na nieruchomość o innej funkcji i nie mniejszej wartości (również budynkową albo lokalową) - przekazało CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.