Dotychczasowe przepisy umożliwiały to do 31 grudnia 2020 r.

Reklama

Jak poinformowało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR), Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Został on przedłożony przez ministra infrastruktury.

Wydłużony został termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Zgodnie z nowym rozwianiem, będzie to możliwe do końca 2025 r. Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r. - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że branża lotnicza przeżywa kryzys związany ze stanem pandemii COVID-19, który negatywnie wpływa na sytuację finansową podmiotów działających na rynku lotniczym.

Ze względu na konieczność zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność, zarządzający lotniskami wstrzymali realizację inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury - czytamy.

Reklama

Jak dodano, według prognoz analityków ekonomicznych z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r. będzie możliwe dopiero w 2024 r. Warunkiem będzie sytuacja, w której zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego.

Modernizacja infrastruktury lotniskowej powinna być dostosowana do nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, a także do przygotowania jej do zwiększonego ruchu pasażerskiego po powrocie do stanu sprzed pandemii - tłumaczy CIR.

Jak wyjaśnia, wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. pozwoli na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Konsekwencją kontynuacji prowadzenia działań inwestycyjnych będzie pozytywny wpływ na rynek pracy w rejonach inwestycyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki - napisano.

W komunikacie przekazano, że nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.