Nigdy nie komentuję prywatnego życia mojej Rodziny, która na swój dorobek pracuje latami samodzielnie, bez mojej pomocy. Jednak skoro moja Żona podjęła decyzję o zakończeniu misji kierowania Fundacją ARP, a w czasie medialnej nagonki została zaatakowana właśnie za to, że nazywa się Andruszkiewicz i jest moją Żoną - postanowiłem zabrać w tej sprawie głos - pisze Andruszkiewicz.

Reklama

Pragnę Wam wyjaśnić jak sytuacja wygląda naprawdę, byście nie musieli opierać się jedynie na głosie wrogich mediów i zakłamanych "świętoszków", którzy postanowili urządzić medialny lincz, bez jakiejkolwiek próby obiektywnego podejścia - dodał

Moja Żona zawsze sobie samodzielnie radziła. (...) dowodem na jej wiedzę oraz pracowitość jest chociażby biegła znajomość 3 języków obcych (szlify zdobywała m.in. na paryskiej Sorbonie). Fundacja również chciała, wykorzystując te cenne umiejętności mojej Żony, rozpocząć międzynarodowe projekty charytatywne - tłumaczy.

Według polityka "informacja o jej rzekomych zarobkach także została przekłamana". - Podana w mediach kwota była fałszywa - znacznie zawyżona. Ale te fakty nikogo nie interesowały. Liczy się tylko to, że nazywa się Andruszkiewicz - stwierdza.

Złożyłam rezygnację z funkcji prezesa Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu - poinformowała w piątek w oświadczeniu Kamila Andruszkiewicz. Dodała, że decyzja ta wynika z troski o dobre imię Fundacji i realizowanych przez nią zadań.

Jak wskazała, "w aktualnej sytuacji doszłam do wniosku, iż wszystkie pozytywne działania Fundacji pod moim kierownictwem są i będą oceniane nie merytorycznie, a przez pryzmat mojej osoby".

"Decyzja o rezygnacji z funkcji prezesa wynika z troski o dobre imię Fundacji i realizowanych przez nią zadań, m.in. działań charytatywnych, edukacyjnych czy patriotycznych. Pragnę również podkreślić, iż eksponowane w mediach informacje na temat moich rzekomych zarobków były nieprawdziwe" - oświadczyła.

Zarząd fundacji składa się jedynie z prezesa.

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Jej celem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego. Powołanie Fundacji wpłynęło na rozszerzenie zakresu funkcjonowania jej Fundatora – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja ta od początku swego istnienia wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywając w ten sposób ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.