Podczas konferencji prasowej posłanki poinformowały, że klub Koalicji Obywatelskiej składa projekt ustawy o zniesieniu kryterium dochodowego przy tzw. świadczeniu uzupełniającym dla niepełnosprawnych. Chodzi o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Reklama

Świadczenie to, jak przypomniała Hartwich, wynosi 500 zł. Chodzi o zwykłą ludzką solidarność, sprawiedliwość społeczną - mówiła Hartwich. Ta ustawa nie może trafić do zamrażarki, niepełnosprawne osoby nie mogą dłużej czekać na tak drobną pomoc - przekonywała.

Podczas konferencji zabrał głos także niepełnosprawny Andrzej Sucholewski. Ten projekt zrównuje wszystkie osoby, które pobierają 500 plus, nie może być, że jedni pobierają to bez kryterium dochodowego, a niepełnosprawni mają to kryterium i muszą stawać przed komisją - mówił.

Pojęcie solidarności to również solidarność z tymi, którym jest trudniej, z osobami z niepełnosprawnościami - przekonywała Okła-Drewnowicz, zwracając się do innych ugrupowań o poparcie projektu. Składanego, jak dodała, nieprzypadkowo w dniu 31 sierpnia.

Reklama

Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2019 roku ustawą o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.