Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), nakłady brutto na środki trwałe spadły o 10,9 proc. w II kw. 2020 r.

Reklama

Spadek inwestycji w III kwartale pozostanie dwucyfrowy. [...] Ma na to wpływ kończąca się perspektywa finansowa [w ramach wieloletnich ram finansowych UE 2013-2020] - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Perspektywy na III kw. wyraźnie wyższe w stosunku do II trudnego kwartału - dodała.

Przypomniała, że dla sektora inwestycyjnego najtrudniejszym miesiącem był kwiecień, kiedy doszło do "wstrzymania niektórych inwestycji w sektorze publiczny, w sektorze samorządowym".

Podkreśliła, że na koniec roku 2020 spadek inwestycji szacowany jest na ok. 9 proc.

Liczymy, że zaczną pracować środki, które już we wrześniu trafią do samorządów, czyli środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (budżet funduszu to 12 mld zł) - powiedziała.

One będą miały dwojakie znaczenie. Z jednej strony uzupełnią lukę finansową, podatkową, jaką notują samorządy, a z drugiej strony będą pomostem między jedną a drugą perspektywą finansową [UE] - dodała.