W III RP nie odnotowano jeszcze tak dużego spadku PKB. Z danych GUS wynika, że największy wpływ na to miała niższa konsumpcja i kurczące się inwestycje.

Reklama

Spożycie gospodarstw domowych spadło o aż 11,1 proc. rok do roku, na co wpływ miała pandemia koronawirusa i wprowadzenie restrykcji. Konsumpcja zabrała od dynamiki PKB 6,3 pkt. proc.

Inwestycje skurczyły się o 11 proc. rok do roku i odjęły 1,8 pkt. proc. od rocznej dynamiki PKB.

Poniżej składowe PKB za II i I kwartał 2020 r.:

II kw. 2020 r. I kw. 2020 r.
Spożycie ogółem -7,3 1,8
spożycie gosp. domowych -10,9 1,2
spożycie publiczne 4,8 4,3
Akumulacja brutto -18,7 0,7
nakłady brutto na środki trwałe -10,9 0,9
Eksport -14,3 0,6
Import -17,5 -0,2
Popyt krajowy -9,5 1,7
Produkt Krajowy Brutto -8,2 2
Wartość dodana brutto -7,9 2
przemysł -11,8 1,1
budownictwo -0,8 4,9