W komunikacie podpisanym przez ministra Tadeusza Kościńskiego Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w sytuacji gdy oprocentowanie obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu osiągnie wartości ujemne, właściciel nie będzie zobowiązany do zapłaty świadczeń na rzecz emitenta, czyli Skarbu Państwa, z tytułu ujemnego oprocentowania.

Reklama

MF przypomniało, że zgodnie z ustawą skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru. Dodatkowo zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniędzy lub niepieniężny.

Zgodnie z tą definicją, Skarb Państwa nie ma prawa rościć sobie od posiadacza papieru jakichkolwiek świadczeń, w tym i odsetek - podkreśliło ministerstwo.

Fiskus zaznaczył jednak, że posiadacze obligacji, które akurat są ujemnie oprocentowane, nie mogą również liczyć w czasie ich ujemnego oprocentowania na jakiekolwiek odsetki ze strony państwa.