Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 16,8 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 8,7 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 14,1 mln zł wobec 4,4 mln zł w porównywalnym okresie - napisano w komunikacie.

Reklama

Wyższe koszty finansowe w pierwszym półroczu 2020 roku wynikają z aktualizacji rezerw w spółce zależnej IRGiT na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT” - dodano.

Jak poinformowała GPW w okresie 6 miesięcy 2020 r. EBITDA grupy wyniosła 113,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17,1 mln zł w stosunku do 96,2 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2019 roku.

W komunikacie podano, że grupa GPW w okresie od stycznia do końca czerwca 2020 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 94,4 mln zł w stosunku do 77,5 mln zł wypracowanych w okresie sześciu miesięcy 2019 roku.

“Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 16,8 mln zł był rezultatem wyższej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 14,4 proc. tj. o 24,9 mln zł) w stosunku do dynamiki wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost o 3,5 proc. tj. o 3,5 mln zł)” - dodano.

Jak podała GPW, jej przychody ze sprzedaży wzrosły w pierwszym półroczu 2020 do 198,2 mln zł z 173,3 mln zł rok wcześniej w analogicznym okresie. W samym drugim kwartale tego roku przychody wzrosły do 101,1 mln zł z 89,1 mln zł przed rokiem, a zysk netto wzrósł w tym samym czasie do 43,5 mln zł z 42,6 mln zł.