15 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zdecydował o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku, a także o umorzeniu obligacji wyemitowanych przez bank. Decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wynikała ze złej sytuacji kapitałowej banku.

Reklama

W czwartek MF podało, że decyzja BFG została podjęta na podstawie obowiązujących przepisów i miała na celu uchronienie banku przed upadłością i zabezpieczenie przed utratą znaczących środków osoby prywatne, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Na Podkarpaciu ponad 30 samorządów ma rachunki w PBS.

Brak decyzji o przymusowej restrukturyzacji doprowadziłby do wielokrotnego zwiększenia utraty środków. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego bez decyzji o przymusowej restrukturyzacji, utraciłyby wszystkie zgromadzone środki finansowe. Dzięki właściwym działaniom organów państwowych nie doszło do takiej sytuacji - tłumaczyło ministerstwo.

Jak poinformował resort finansów w czwartek, 23 stycznia br. wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego "subwencję oświatową i równoważące w kwocie niemal 76 mln zł, z których opłacane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli".

Ministerstwo Finansów pracuje nad możliwością wypłaty kolejnej raty subwencji w przyspieszonych terminach zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego - czytamy w komunikacie resortu. Podkreślono, że wojewoda podkarpacki zapewni płynność realizacji programu 500 plus.

Dodano, że wojewoda podkarpacki jest w stałym kontakcie z przedstawicielami podkarpackich samorządów udzielając wszelkich informacji oraz wsparcia organizacyjnego.