Chodzi o Kartę Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce - otwartą dla wszystkich, a nie tylko dla podmiotów zrzeszonych w Pracodawcach RP.

Reklama

Jej głównym celem jest uzyskanie stanu, w którym działalność gospodarcza będzie neutralna dla klimatu. Podmioty, które zgłoszą akces do Karty muszą podzielać jej wartości i cele oraz złożyć deklarację dotyczącą planowego i stopniowego ograniczenia szkodliwości prowadzonej działalności gospodarczej.

Na pewno będzie zmiana paradygmatu powadzenia działalności gospodarczej, modelu konsumpcji, a nawet modelu życia - podkreśla nasz gość i prognozuje, że taka zmiana spotka się z dużym oporem zarówno po stronie tych, co zarabiają na obecnym stanie rzeczy, jak i tych, co z niego korzystają jako konsumenci.