Do tej pory z obowiązku posiadania nazwy były zwolnione np. jednoosobowe firmy, wpisane do rejestru handlowego. Ale koniec z tym. Nowa ustawa nakazuje, by także one miały nazwę. Uwaga! Przepisy te dotyczą tylko i wyłącznie spółek prawa handlowego, czyli: jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnych, dodatkowo wpisanych do rejestru prawa handlowego.

A co, jeśli nie zdążyliśmy zarejestrować nazwy? Wyjątkiem, dzięki któremu nadal możemy działać, jest złożenie do sądu rejestrowego oświadczenia, dlaczego tak się stało, z prośbą o odroczenie stosowania w stosunku do nas tych przepisów. Kopię musimy koniecznie mieć u siebie. W przeciwnym razie urząd skarbowy, rozliczając nasze podatki, brak nazwy firmy potraktuje jako błąd w zeznaniu i może naliczyć nawet kilka tysięcy złotych kary.

Na problemy narażamy nie tylko siebie, ale też wszystkich, którym wystawiamy faktury. Bo jeśli jest błąd, zobowiązani jesteśmy do jego skorygowania, a to znaczy, że prędko zapłaty za wykonaną pracę nie otrzymamy.Reklama