Otrzymanie zgody jest warunkiem koniecznym nabycia przez spółki zależne od Emitenta części farm wiatrowych należących do grupy in.ventus zlokalizowanych w północnej Polsce.

Reklama

Jednocześnie Emitent informuje, że trwają negocjacje w zakresie nabycia farm wiatrowych należących do grupy in.ventus.