Wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski poinformował PAP, że "po zakończeniu Projektu EFRA (Efektywnej Rafinacji - PAP) Grupa rozważy swój udział w projekcie rozbudowy portu zewnętrznego realizowanego w Porcie Gdańsk".

Na projektowanych nabrzeżach moglibyśmy umiejscowić infrastrukturę wykorzystaną do obsługi wielkiego frachtu morskiego. Alternatywą zwiększenia wydajności logistycznej, może być budowa własnego nabrzeża i terminalu na Martwej Wiśle. Eksperci Lotosu analizują trendy rynkowe i próbują zdefiniować możliwości, jakie stoją przed Grupą po zakończeniu Projektu EFRA - poinformował. Ocenił, że dzięki tej instalacji, spółka mogłaby m.in. zwiększyć produkcję paliw bunkrowych dla statków.

Dlaczego wracają pomysły połączenia Orlenu i Lotosu

Wiceprezes zaznaczył, że po uruchomieniu projektu EFRA, Grupa chciałaby rozwinąć swoją ofertę dot. rynku paliw alternatywnych. To paliwa gazowe – LNG, CNG, LPG – ale również i wodór, który w rafinerii dobrze znamy - mówił.

Dodał, że teraz działalność Grupy opiera się na dwóch filarach – poszukiwaniu, wydobyciu i dostarczaniu gazu i ropy naftowej oraz produkcji rafineryjnej. "Być może potrzebna nam jest +trzecia noga+, którą będzie np. energetyka, a może gazomobilność, LNG" - ocenił.

Demski zauważył, że "naturalną przewagą" Lotosu jest nadmorskie położenie. Myślę o obsłudze wielkich frachtów czy budujących się wokół nas ogromnych inwestycjach w zakresie logistyki morskiej - powiedział.

Grupa Lotos poinformowała niedawno, że opóźnia o miesiąc - do 30 czerwca - uruchomienie części kompleksu EFRA - instalacji opóźnionego koksowania DCU.

Grupa podała, że jej spółka zależna Lotos Asfalt podpisała z generalnym wykonawcą projektu EFRA aneks, zgodnie z którym termin osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu Kompleksu Koksowania - DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi - zostaje przesunięty o 30 dni - do 30 czerwca. Jako powód podano dążenie Lotos Asfalt do "zapewnienia bezspornej gotowości technicznej Kompleksu Koksowania do prowadzenia prac rozruchowych i uruchamiania instalacji".

W ramach EFRA (od efektywna rafinacja) działają już dwie instalacje - HGU (wytwarzanie wodoru) oraz HVDU (próżniowej destylacji hydrowaxu - parafinowej frakcji z hydrokrakingu).

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Lotos to także sieć blisko 500 stacji paliw, zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju.