Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców