Prezydent przypomniał, że w ostatnich latach obroty gospodarcze między Polską a Kazachstanem uległy zmniejszeniu.

Reklama

- Głęboko obaj wierzymy z panem prezydentem, że ta wizyta będzie dla naszych państw, a przede wszystkim dla przedsiębiorców, widomym znakiem zielonego światła we wzajemnych relacji gospodarczych - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Kazachstan jest bez wątpienia niekwestionowanym liderem gospodarczym w Azji Centralnej, a Polska jest liderem w Europie Środkowej.

- Patrząc na skalę wzajemnych obrotów i kontaktów gospodarczych, na tę właśnie pozycję, jaką nasze państwa zajmują w swoich regionach, nie ma żadnych wątpliwości, że potencjał wzajemnej współpracy jest ogromny - podkreślił polski prezydent.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że moment na wzmacnianie współpracy gospodarczej jest bardzo dobry, m.in. ze względu na fakt, że Kazachstan będzie w przyszłym roku gospodarzem wystawy EXPO. - Będzie to wielka szansa na spotkania biznesowe, będzie to także wielka szansa do wzajemnego poznania się, będzie to na pewno wzrost zainteresowania Kazachstanem, a - jak deklaruje pan prezydent - będzie to także z całą pewnością okres gospodarczego otwarcia. (...) Wykorzystajmy tę sytuację, usuwajmy wszystkie bariery, które (...) przeszkadzają przedsiębiorcom w realizacji działalności - przekonywał.

- Chciałbym, żebyście odbierali to nasze dzisiejsze spotkanie na Forum Gospodarczym, jako nowe otwarcie, jako zachętę do tego, aby wiązać się gospodarczo, jako zachętę do tego, aby szukać swoich szans biznesowych, gospodarczych, także na terenie Kazachstanu, państwa o gigantycznym potencjale, które może stanowić dla polskich biznesmenów otwarcie także i na inne kraje Azji Centralnej - powiedział prezydent.

Prezydent wyliczał, że w kontaktach z Kazachstanem Polska kładzie obecnie akcent m.in. na dziedziny: "budownictwa, maszyn i urządzeń górniczych, a także przemysłu obronnego". - Ale możliwa jest współpraca - i oczekiwana - także w dziedzinie ekologii, transportu i wielu innych branżach - podkreślił.

Duda zaznaczył, że oprócz kontaktów gospodarczych zależy mu także na rozwoju współpracy w dziedzinie edukacji, m.in. pomiędzy uniwersytetami. Wskazał w tym kontekście m.in. na fakt, że Polska, obok Łotwy, jest obecnie koordynatorem platformy edukacyjnej Unia Europejska - Azja Centralna.

- Wykorzystajmy także i ten element, wykorzystajmy wymianę młodych ludzi, jaka może na tej właśnie płaszczyźnie nastąpić, niech studenci z Kazachstanu przyjeżdżają do Polski, niech młodzi ludzie z Polski odwiedzają Kazachstan - apelował.

- To także dla państwa, ludzi, którzy prowadzą średni czy wielki biznes, jest szansa na to, aby w ciągu kilku lat mieć młodych ludzi, dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu, inteligentnych, a zarazem znających kraj partnerski, mających tam własne kontakty, rozumiejący istniejące tam relacje - dodał prezydent Duda.