Jej kandydaturę musi jeszcze zaakceptować Komisja Papierów Wartościowych.

Reklama

Profesor Małgorzata Zaleska od 2009 do 2015 była członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej przez dwa lata była prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.