Jej kandydaturę musi jeszcze zaakceptować Komisja Papierów Wartościowych.

Profesor Małgorzata Zaleska od 2009 do 2015 była członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej przez dwa lata była prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.