Reklama

Podstawowym celem ustawy jest przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Jak czytamy, w ocenie projektodawców ustawa powinna pozwolić na dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów.

Ustawa przewiduje, że jeśli odszkodowanie z tytułu zakazu pracy dla konkurencji przekroczy sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia, to nadwyżka będzie opodatkowana 70-procentowym podatkiem od dochodów osobistych. W przypadku rozwiązania umowy przed czasem, podwyższony podatek pobrany zostanie od części odszkodowania, która przekroczy trzymiesięczny okres wynagradzania.
Przepisy ustawy stosuje się do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 . Tego samego dnia ustawa wejdzie w życie.