W grudniu 2013 roku UOKIK zobowiązał PGNiG do zmiany niekorzystnych dla przedsiębiorców umów. Byli oni zmuszeni do kupowania gazu hurtowo lub detalicznie, ograniczając możliwości zmniejszenia zamawianej ilości paliwa oraz mocy umownej na kolejny rok gazowy.

Reklama

PGNiG zgodził się na zmianę przepisów, jednak - jak wykazała kontrola - spółka wprawdzie zrezygnowała z zakazanych praktyk, ale wprowadziła do umów przepisy podobne do zakwestionowanych. Dlatego operator otrzymał karę w wysokości 5 tysięcy euro za każdy z 490 dni zwłoki w wykonaniu zobowiązania. Łączna wysokość kary wyniosła zatem 2,45 mln euro, czyli ponad 10 milionów złotych.

PGNiG przysługuje odwołanie od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.