W stolicy Podlasia spotyka się ponad 1000 osób. Wśród nich są przedstawiciele świata polityki, ale także biznesmeni i eksperci. Wicepremier Janusz Piechociński podkreślił, że mimo kłopotów w wymianie handlowej z Rosją polska gospodarka wciąż się rozwija. Według jego szacunków, wartość sprzedaży towarów polskich firm za granicę w tym roku urośnie mniej więcej 6 procent.

Reklama

Piechociński przyznał, że wymiana handlowa z wschodnimi partnerami z roku na rok spada. Jeszcze 3 lub 4 lata temu, jak wyjaśnił, eksport Polski do krajów postradzieckich przekraczał 12 procent eksportu. Dziś wskaźnik ten sięga około 7,5 procent.

Według wicepremiera, Wschodni Kongres Gospodarczy jest okazją do nawiązania współpracy między przedsiębiorcami z Polski i ze wschodu.