Reklama

Resort skarbu nie kryje zaskoczenia decyzją prezesa i zapewnia, że prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnym inwestorem.

Nie jest prawdą, że resort w jakikolwiek sposób opóźnia proces. Dla umożliwienia wejścia do spółki inwestora, MSP doprowadziło do zmiany ustawy o LOT. Trzeba jednak mieć też świadomość, że pozyskanie inwestora wymaga przygotowania wielu dokumentów jak np. biznesplan i wycena akcji, a takich spółka jeszcze nie przedstawiła - czytamy na stronach ministerstwa skarbu.

Resort podkreśla, że jego intencją jest doprowadzenie do pozyskania inwestora dla spółki na zasadach dobrych zarówno dla spółki, jak i Skarbu Państwa, przy zachowaniu wszelkich standardów korporacyjnych niezbędnych, przy tak skomplikowanej operacji.

Decyzja Sebastiana Mikosza nie zmienia planów. MSP będzie prowadziło z inwestorem rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia inwestycyjnego - czytamy na stronie internetowej ministerstwa.