Zwycięska firma musi mieć: odpowiednią sieć placówek pocztowych, sieć centrów rozdzielczych, środki transportu, organizację przedsiębiorstwa oraz płynność finansową. Ważna będzie także cena usług.
Firmy mogą zgłaszać się do konkursu do 15 kwietnia 2015 roku. Później oceni je specjalna komisja. Urzędnicy chcieliby wyłonić nowego operatora w połowie przyszłego roku.

Reklama

Dzięki temu będzie miał on 6 miesięcy na przygotowanie się do pełnienia funkcji.

Konkurs będzie miał dwa etapy. W pierwszym komisja konkursowa zweryfikuje oferty na podstawie dokumentów dostarczonych przez uczestników. W drugim etapie UKE oceni między innymi: zachowanie ciągłości świadczenia usług, szybkość dostarczania listów i przesyłek, liczbę placówek na terenie kraju, koszt świadczenia usługi, zdolność realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a także zdolność ekonomiczną i techniczną do pełnienia usług powszechnych.

Zwycięska firma będzie pełniła obowiązki operatora wyznaczonego przez 10 lat. W Polsce zarejestrowanych jest około 300 firm, które świadczą usługi pocztowe.

CZYTAJ TAKŻE: Być albo nie być Poczty Polskiej. Pracę może stracić nawet połowa pracowników>>>