Na rynku informacji gospodarczych to prawdziwa rewolucja. FairPay ma zmienić mentalność Polaków i zachęcić tych, którzy terminowo płacą rachunki, by się tym chwalili i domagali lepszego traktowania za swoją rzetelność. Nowy program będzie promować tych przedsiębiorców i konsumentów, którzy terminowo regulują swoje płatności a w konsekwencji doprowadzić do tego, by za swoją rzetelność byli nagradzani lepszymi ofertami jako klienci, z którymi zawarcie umowy nie jest obarczone ryzykiem.

Reklama

- Millward Brown na nasze zlecenie zapytał reprezentatywną grupę Polaków, czy powinny istnieć w Polsce rejestry rzetelnych płatników. Blisko 60 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, ale gotowość zamieszczenia swoich danych w takiej bazie zadeklarowało tylko 43 proc. badanych. Dopiero zachęta w postaci możliwości otrzymania lepszej oferty czy zniżki na towary bądź usługi sprawia, że gotowość do zamieszczenia swoich danych w takiej bazie wyraża 62 proc. badanych. To ponad 19 milionów Polaków – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Znalezienie się w takim rejestrze nie jest trudne. Wystarczy wysłać ze strony http://fairpay.pl/ wniosek do swojego kontrahenta lub dostawcy, a zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych musi on taki wniosek zrealizować w ciągu 14 dni. Rejestracji podlegają wszystkie terminowo opłacone transakcje w ostatnich 12 miesiącach. Im ich więcej, tym większa wiarygodność wnioskującego. Przedsiębiorcy mogą również nagradzać swoich terminowo płacących klientów takim wpisem z własnej inicjatywy, wymaga to jednak uzyskania zgody zainteresowanego.

Duża liczba pozytywnych informacji o danym przedsiębiorcy czy konsumencie w prosty sposób przełoży się na lepsze i tańsze oferty u wielu dostawców – tak od lat dzieje się w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie informacja pozytywna jest już od dawna gromadzona i wykorzystywana w ocenie wiarygodności płatniczej.

- Według Stowarzyszenia Dostawców Informacji o Kredycie Konsumenckim (ACCIS), którego członkiem jesteśmy od 6 lat, w krajach zachodnioeuropejskich struktura informacji negatywnych do pozytywnych wynosi 80 do 20. W Polsce również o wiele więcej osób płaci swoje rachunki terminowo, niż tego nie robi. A jeśli klienci regularnie spłacają swoje zobowiązania, warto nagrodzić ich uczciwość i rzetelność pozytywnym wpisem, a później także lepszą ofertą – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu KRD.
Reklama

Program FairPay wspierają największe polskie firmy, które przystąpiły do niego jako Ambasadorzy, uznając że promowanie takich wartości przyniesie korzyść wszystkim. Są również przykładem dla innych przedsiębiorstw – zarówno tych współpracujących z klientami indywidualnymi, jak i innymi firmami - że zaufanie pomiędzy kontrahentami można i warto budować w oparciu o docenianie uczciwości. Informacja pozytywna działa jak najlepsza rekomendacja. Firma, czy też konsument którzy regulują terminowo swoje zobowiązania są postrzegani na rynku jako wiarygodni partnerzy biznesowi.

Wśród Ambasadorów znalazł się m. in. Bibby Financial Services, bo jak podkreśla dyrektor generalny firmy, Krzysztof Kuniewicz, "informacja pozytywna ma wielką wartość i istotne znaczenie – zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w naszym codziennym życiu, dlatego popieramy utworzenie rejestru przedsiębiorstw i osób, które terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych. Ambasadorem FairPay jest też Play, który będzie czynnie uczestniczyć w procesie pozyskania i wymiany informacji pozytywnej. - PLAY będzie mógł, między innymi, potwierdzić uczciwość przyszłego klienta, ograniczyć ilość niezbędnych do zawarcia umowy dokumentów oraz przyśpieszyć proces akceptacji umowy, na czym w efekcie zyskają nasi klienci - zapewnia Marcin Gruszka – Dyrektor Departamentu PR, Rzecznik Prasowy Play.

Więcej o programie FairPay na stronie http://fairpay.pl/