Dziś spółka-córka gdańskiej firmy Lotos Petrobaltic zawarła umowy w tej sprawie. Realizacja projektu powinna przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. PIR zapewni finansowanie w kwocie 430 mln złotych, z kolei Bank Pekao S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego wyłożą 660 mln złotych.

Reklama

Blisko 1,8 mld złotych to wartość projektu, dzięki któremu zajmująca się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu spółka Lotos Petrobaltic, ma zagospodarować koncesję na bałtyckim złożu B8. Dotychczasowe prace nad rozwojem projektu były finansowane ze środków własnych spółki.

Podpisana umowa przewiduje, że inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez powołaną w tym celu spółkę celową. Jej wyłącznym wspólnikiem będzie Lotos Petrobaltic, który wniesie do spółki celowej koncesję oraz platformę wiertniczą. Spółka celowa przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmują między innymi przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających.