Rekomendacje Parlamentu zostały przyjęte zdecydowaną większością. Za głosowało 545 posłów, przeciwnych było 116. 34 wstrzymało się od głosu. Decyzja Parlamentu stanowi poparcie przyjęcia od przyszłego roku Litwy do strefy euro. Wynik głosowania był zgodny z rekomendacją Komisji Europejskiej oraz uzyskanym podczas ostatniego szczytu poparciem szefów państw członkowskich.

Reklama

Litwa chciała wprowadzić euro już w styczniu 2007 roku, jednak plan ten nie powiódł się z powodu zbyt wysokiej inflacji.

W trakcie debaty posłowie z zadowoleniem podkreślali fakt, że obecnie spełnia wszystkie kryteria. Posiada niską stopę inflacji, niewielki, sięgający nieco ponad dwa procent deficyt budżetowy i odpowiadający normom dług publiczny. Witaj Litwo w strefie euro - powiedział Werner Langen, niemiecki deputowany, autor raportu w tej sprawie. Od przyszłego roku Litwa będzie dziewiętnastym krajem strefy euro.