Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda przypomina, że Komisja Europejska o podziale budżetu wspólnoty w Polsce nieoficjalnie była informowana od 2011 roku.

Reklama

Negocjacje Umowy Partnerstwa są już zaawansowane. Rozmówca IAR spodziewa się, że w maju dokument będzie już wynegocjowany. Później rozpoczną się negocjacje konkretnych programów operacyjnych (Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza-Edukacja-Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna). Procedura ma zakończyć się w drugiej połowie roku i w ostatnich miesiącach 2014 roku - tak twierdzi wiceminister Marceli Niezgoda.

Umowa partnerstwa jest dokumentem opisującym sposób wydawania pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej między 2014 a 2020 rokiem. Projekt złożono w Komisji Europejskiej w styczniu, a na początku marca rozpoczęły się negocjacje.

Polska w tym czasie będzie mogła wydać około 82,5 miliarda euro.