Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast dodatnie uzyskano w obrotach z państwami rozwiniętymi - 13 miliardów 200 milionów złotych - większość tej kwoty przypada na Unię Europejską.

Reklama

W styczniu wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Szwecji, Francji, na Węgry, do Niemiec, Czech, Włoch, Słowacji oraz W. Brytanii, a importu - z Belgii, Rosji, Chin, W. Brytanii, Niemiec oraz Francji. Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją i Holandią, a importu - ze Stanami Zjednoczonymi, z Włochami, Holandią oraz Czechami.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,8% eksportu i 68,1% importu ogółem.