Reklama

Jednocześnie obniżono ratingi dla niezabezpieczonych obligacji (senior unsecured) Ukrainy wyemitowanych w walutach obcych do CCC z B-, natomiast w przypadku obligacji w walucie krajowej rating utrzymano na poziomie B-, podała agencja w komunikacie.

Pułap ratingów Ukrainy został obniżony do CCC z B-, zaś krótkoterminowy rating IDR dla długu w walutach obcych - do C z B.

Fitch zwraca uwagę, że niestabilność polityczna na Ukrainie znacząco wzrosła od ostatniego przeglądu ratingów tego kraju, dokonanego 8 listopada 2013 r., co stanowi dodatkową presję na profil kredytowy.

- Protesty uliczne zainicjowane pod koniec listopada w reakcji na decyzję rządu o odrzuceniu umowy stowarzyszeniowej z UE wzrosły co do skali i poziomu przemocy w połowie stycznia, pojawiło się kilka ofiar śmiertelnych. Odpowiedź rządu na protesty osłabiła jej prawowitość i wywołała napięcia dyplomatyczne. Premier Mykola Azarov wraz z całym gabinetem podał się do dymisji pod koniec stycznia - czytamy w komunikacie.

Agencja podkreśla, że pogorszyły się warunki dostępu Ukrainy do finansowania zewnętrznego. Rosja przekazała w grudniu 3 mld USD z obiecanego pakietu 15 mld USD, ale kolejne transze uzależniła od powołania nowego rządu.

- Fitch ostrzegał poprzednio, że dalsze wsparcie Rosji będzie prawdopodobnie zależało od tego, czy prezydent Janukowycz utrzyma się u władzy. Nie zakładamy już, że rosyjski kredyt zostanie udzielony w całości, podczas gdy Ukraina straciła dostęp do zewnętrznego rynku - czytamy dalej.

Rezerwy walutowe Ukrainy spadły do 17,8 mld USD na koniec stycznia z 20,4 mld USD na koniec 2013 r. W styczniu bank centralny sprzedał 1,7 mld USD, aby ustabilizować kursy hrywny i kontynuował tę politykę w pierwszym tygodniu lutego, przypomina agencja. W sumie od początku roku bank wydatkował ok. 2 mld USD, a hrywna osłabiła się o ok. 7% wobec dolara amerykańskiego.