Białoruś 1 lutego wprowadziła czasowy zakaz importu ziemniaków z państw Unii Europejskiej. To wynik wielokrotnych próśb Rosji. Z zakazu wyłączono około 50 gospodarstw z krajów wspólnoty. Większość to polscy producenci. Zakaz importu dotyczy wszystkich ziemniaków i sadzeniaków z wyjątkiem przeznaczonych dla celów badawczych. Z restrykcji wyłączono 44 gospodarstwa i szkółki ogrodnicze z Polski oraz 3 z Węgier i po jednej z Niemiec i Łotwy.

Reklama

Białoruskie ministerstwo rolnictwa uzasadniło zakaz prośbami rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego. Rosja wstrzymała import ziemniaków z krajów Unii Europejskiej 1 lipca ubiegłego roku z powodu -jak to uzasadniono - nieprzestrzegania rosyjskich norm fitosanitarnych. W ubiegłym tygodniu Rosja wstrzymała także import wieprzowiny z UE. Powodem było wykrycie na Litwie ognisk afrykańskiego pomoru świń. Według wciąż niepotwierdzonych informacji Białoruś wzorem Rosji, też zaczęła zawracać do Unii Europejskiej transporty z wieprzowiną.