Aleksander Grad zrezygnuje z końcem stycznia z funkcji prezesa PGE EJ1 i dołączy do rady nadzorczej tej spółki, poinformował zainteresowany. Prezes PGE i jednocześnie szef rady nadzorczej PGE EJ1 Marek Woszczyk potwierdził już rezygnację Grada.

Reklama

Wejście od 1 lutego do rady nadzorczej Tauron nie stanowi według mnie konfliktu interesu z moją dotychczasową działalnością. Jednak przyjęcie przez rząd Programu polskiej energetyki jądrowej zmienia profil działalności prezesa w takiej formule jaką ja ją pełniłem. Moja rola w PGE EJ1 zmieni się z funkcji zarządczych na funkcje nadzorcze" - powiedział Grad.

Prezes PGE Marek Woszczyk dodał, że jako szef rady nadzorczej PGE EJ1 przyjął rezygnację Grada, a nowy zarząd spółki zostanie wyłoniony w najbliższy piątek."Od 1 lutego zarząd spółki będzie wyglądał inaczej. Na najbliższy piątek zwołałem posiedzenie rady nadzorczej PGE EJ1, by ten skład został określony" - wyjaśnił Woszczyk.Na początku stycznia NWZ Tauronu podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 lutego Aleksandra Grada do rady nadzorczej spółki. Grad został prezesem spółki PGE EJ 1 w lipcu 2012 roku. W latach 2007-2011 był ministrem skarbu państwa w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

PGE Energia Jądrowa S.A. jest spółką zależną PGE, odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE posiada 100 proc. akcji spółki przejmowanej. Z kolei PGE Energia Jądrowa posiada 51 proc. udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., a pozostałe 49 proc. udziałów w spółce posiada obecnie PGE). Po połączeniu 100 proc. udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. będzie posiadać PGE. PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30.556,81 mln zł w 2012 r.