Projekt przygotował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Wolna Niedziela". Czekamy na weryfikację podpisów, gdy poznamy datę pierwszego czytania, rozpoczniemy rozmowy z politykami - mówi Krzysztof Steckiewicz, pełnomocnik Komitetu.

Reklama

Inicjatorzy akcji argumentują, że ich pomysł przyczyni się do wsparcia małych sklepów, które nie wytrzymują konkurencji z hipermarketami. Przekonują również, że ich projekt motywowany jest także względami religijnymi i społecznymi. Podkreślają, że niedziela powinna być dniem poświęconym na pielęgnowanie relacji rodzinnych.

Ożywią się także centra miast, częściej będziemy korzystać z oferty kulturalnej i rekreacyjnej - twierdzi Krzysztof Steckiewicz.

Zdaniem inicjatorów akcji, obecne ustawowe gwarancje otrzymania za pracę w niedzielę innego dnia wolnego są niewystarczającą rekompensatą. Jak dodają, ich projekt nie będzie miał negatywnych skutków ekonomicznych. Zakupy zostaną rozłożone na sześć dni, a nie siedem, ciężar zakupów niedzielnych zostanie rozłożony na sobotę i poniedziałek - argumentują.