Europosłowie chcieli, aby okres przejściowy dla mentoli był ośmioletni, państwa członkowskie - trzyletni. Ostatecznie uzgodniono, że zakaz zostanie wprowadzony sześć lat po wejściu w życie dyrektywy tytoniowej. Popularne slimy pozostają na rynku. Jeśli zaś chodzi o papierosy elektroniczne, to wbrew propozycji państw członkowskich - ich sprzedaż nie będzie ograniczona tylko do aptek.

Reklama

Ponadto - zgodnie z porozumieniem - ostrzeżenia zdrowotne mają zajmować 65% powierzchni opakowań papierosów, a ich składniki mają być bardziej dokładnie opisywane.

Polska, która jest kluczowym producentem tytoniu w Europie, była jedynym krajem przeciwnym zawartemu kompromisowi.

Projekt dyrektywy tytoniowej musi być jeszcze oficjalnie przyjęty przez ministrów państw członkowskich oraz cały Parlament Europejski na sesji plenarnej.