Niemcy mogą spodziewać się w przyszłym roku solidnego wzrostu gospodarczego - wynika z najnowszej prognozy wiodących niemieckich instytutów ekonomicznych. Eksperci obniżyli jednak prognozę dotyczącą tego roku.

Reklama

Najważniejsze instytuty jeszcze do niedawna zakładały, że niemiecka gospodarka urośnie w tym roku o 0,8 proc. Najnowsza prognoza jest jednak ostrożniejsza. Eksperci spodziewają się wzrostu PKB na poziomie 0,4 proc. To zbliżona wartość do ogłoszonej już w maju prognozy niemieckiego rządu, która mówi o wzroście na poziomie 0,5%. W przyszłym roku sytuacja powinna się jednak zdecydowanie poprawić.

Wiodące instytuty spodziewają się, że gospodarka urośnie 1,8 proc. Jak napisano w najnowszej ekspertyzie niepewność spowodowana kryzysem w strefie euro jest coraz mniejsza, poprawia się także sytuacja gospodarki światowej. Poza tym banki centralne wielu krajów nadal prowadzą luźną politykę pieniężną. Niemcy czeka czas ożywienia gospodarczego - oceniają eksperci.