Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych - informuje Kancelaria Prezydenta. Zmiany mają służyć rozwojowi obrotu bezgotówkowego. Chodzi też o zwiększenie dostępności do nowoczesnych instrumentów płatniczych przez wzmocnienie konkurencyjności na rynku kartowym.

Reklama

Do ustawy o usługach płatniczych wprowadzono definicje: krajowej transakcji płatniczej, opłaty intercharge, organizacji kartowej i wydawcy karty płatniczej. Określono maksymalną stawkę opłaty interchange. Nie może ona przekroczyć 0,5% wartości jednostkowej transakcji przy użyciu karty płatniczej.

Jednocześnie w przypadku ustalenia w umowie wyższej stawki opłaty interchange stosować należy maksymalną stawkę ustawową. Wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty interchange nie znajdzie zastosowania w przypadku organizacji kartowej, która rozpoczyna działalność, w okresie 3 lat od rozpoczęcia działalności. Regulacja ta służyć ma jako zachęta do tworzenia nowych organizacji kartowych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Do 30 czerwca 2014 roku, organizacja kartowa, wydawcy kart płatniczych oraz agenci rozliczeniowi zostali zobowiązani do dostosowania swojej działalności do przepisów ustawy. Prezydent podpisał nowelizację 11 października, dziś informuje o tym jego Kancelaria. Bronisław Komorowski złożył też między innymi podpis pod nowelą ustawy o o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP oraz o Biurze Ochrony Rządu.

IAR/oświadczenie/kawo/dj