Sytuacja naszego przemysłu stopniowo się poprawia - polskie firmy w lipcu wyprodukowały o 6,3 procent towarów więcej niż przed rokiem i o 1,5 procent więcej niż w czerwcu - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Reklama

To lepsze dane niż spodziewało się wielu ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu, ale na poziomie zbliżonym do 5 procent. W stosunku do lipca ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w większości - bo w 27 działów przemysłu - m.in. wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, z gumy i tworzyw sztucznych, urządzeń elektrycznych, wydobyciu węgla kamiennego. Spadek odnotowano w 7 działach - m.in w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń. Od stycznia do lipca produkcja przemysłowa była o 0,5 procent wyższa niż przed rokiem.