Prezes największego polskiego banku Zbigniew Jagiełło wyjaśnia, że dzięki transakcji placówki PKB BP będą bardziej dostępne dla klientów. Nordea dysponuje siecią około 140 oddziałów w dobrych lokalizacjach w centrach dużych miast.

Paweł Borys z PKO BP dodał, że polski bank przejmie także dobrze spłacane kredyty klientów Nordei oraz jej zamożnych, zwykle młodych klientów. 

Zapytany o przyszłość obecnych pracowników Nordei prezes PKO BP zapewnia, że wciąż będą oni potrzebni. Z kolei klientom zostanie przedstawiona atrakcyjna oferta pozostania w banku. 

Z powodu ważących się losów systemu emerytalnego w Polsce i trudności wyceny towarzystwa emerytalnego Nordea, ta część spółki nie została przejęta przez PKO BP. Do przejęcia Nordei PKO BP potrzebuje jeszcze zgody Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proces przejmowania nordyckiego banku ma się zakończyć około połowy przyszłego roku.