W ogólnej ocenie Polska uzyskała ponad pięć punktów w dziesięciostopniowej skali. Spośród jedenastu badanych dziedzin najsłabiej wypadły zarobki, tu Polska uzyskała tylko jeden punkt; trzy punkty za mieszkalnictwo, pięć za środowisko i zdrowie. Nasz kraj jest natomiast wyjątkowo bezpieczny - otrzymał w tej dziedzinie 9,6 punktu.

Reklama

Ogólnie jednak Polska jest znacznie mniej szczęśliwym krajem niż inne państwa rozwinięte, w tym Czechy czy Słowenia. Na pierwszych miejscach listy są kraje nordyckie, a także Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Kanada.

"Indeks Lepszego Życia" wskazuje, że najszczęśliwsi na świecie są Australijczycy.

W klasyfikacji są między innymi uwzględniane takie wskaźniki, jak poziom dochodów, stan zdrowia społeczeństwa, bezpieczeństwo i warunki mieszkaniowe. Drugie miejsce zajęła Szwecja, a kolejne Kanada, Norwegia i Szwajcaria. Polska jest 25 na 36 sklasyfikowanych państw.

Autorzy rankingu zwracają uwagę, że Australijczycy cieszą się najdłuższą prognozowaną długością życia - statystyczny noworodek ma szansę dożyć 82 lat. Wysoki jest też wskaźnik zatrudnienia - pracę ma przeszło 73 proc. mieszkańców w wieku od 15 do 64 lat. W Australii od przeszło 20 lat utrzymuje się wzrost gospodarczy, kraj zdołał też uniknąć skutków światowego kryzysu.