Ekonomiści spodziewali się obniżki stóp procentowych, ale tylko część z nich prognozowała, że nastąpi to już dziś. Pozostali spodziewali się obniżenia stóp za miesiąc. Eksperci wskazywali, że za obniżką stóp przemawia utrzymująca się na niskim poziomie inflacja oraz oddalająca się perspektywa ożywienia gospodarczego.

Reklama

Większość ekspertów uważa, że w najbliższym czasie nastąpi jeszcze jedno cięcie stóp procentowych.