Według szacunków IBnGR-u, w pierwszych 3 miesiącach tego roku w porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego nasza gospodarka urosła o 0,5 procent. Odbicia można się spodziewać od II półrocza tego roku.

Głównym czynnikiem wzrostu w I kwartale był popyt zagraniczny. Według prognoz Instytutu w całym 2013 roku nasza gospodarka urośnie o 1,2 procent, a więc będzie się rozwijała wolniej niż wynika z ostatnich prognoz rządu mówiących o 1,5 procentowym wzroście.
Lekkiego przyspieszenia można się spodziewać w przyszłym roku.

Nadal trudna sytuacja utrzymywała się na rynku pracy. Na koniec marca stopa bezrobocia wyniosła 14,3 procent..W przyszłym roku sytuacja powinna się powoli poprawiać - pod koniec grudnia 2014 roku bezrobocie może spaść do 13,1 procent.