Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku do 1,6 proc. z 2,0 proc. w ub.r., zaś w 2014 r. przyspieszy do 2,8 proc., wynika z raportu Fitch Ratings. W październiku agencja prognozowała, że PKB Polski wzrośnie o 2,5 proc. zarówno w 2012, jak i 2013 r. Według Fitcha, średnioważony wzrost PKB dla pięciu krajów regionu CEE (Bułgarii, Czech, Węgier, Polski i Rumunii) wyniesie w tym roku 1,2 proc. wobec 0,6 proc. w 201 2 r.Reklama

Prognozujemy, że wzrost PKB w CEE-5 zwiększy się do 2,5 proc. w 2014 r., wraz z przyspieszeniem popytu krajowego i szybszym tempem odbicia w strefie euro (największym partnerze handlowym i finansowym CEE-5) - czytamy w raporcie. Najszybszy wzrost spośród krajów CEE-5 odnotuje Polska, wynika z prognoz agencji.
Fitch prognozuje, że gospodarka strefy euro skurczy się w rym roku o 0,5 proc. (podobnie, jak w ub.r.), zaś w 2014 r. odnotuje wzrost o 1,0 proc.