Minister Kalemba podkreślił, że polska żywność jest bardzo wysokiej jakości, dlatego zdobywa obce rynki, co budzi zazdrość konkurentów z innych państw. Podkreślił, że nie może dochodzić do sytuacji, w której nasza żywność będzie oskarżana o niską jakość bez przedstawiania odpowiednich dowodów.

Reklama

Stanisław Kalemba zapowiedział, że zgodnie z ustaleniami z Brukseli Sanepid wraz z Europolem przeprowadzą odpowiednie procedury śledcze w sprawie wołowiny skażonej koniną. Wczoraj Komisja Europejska zgłosiła pomysł, by w całej Unii zostały przeprowadzone badania DNA wołowiny, by upewnić się, że nie ma w niej koniny.