Na nim liderzy podejmą kolejną próbę uzgodnienia poziomu wydatków Wspólnoty w latach 2014-2020.

Reklama