Według gazety instrumenty stałego oprocentowania, będące obecnie elementem najważniejszego działu inwestycyjnego, zostaną z niego wyodrębnione "w dużym zakresie".

Reklama

Dział inwestycji będzie przez to uszczuplony i docelowo obejmie obrót akcjami, operacje walutowe i doradztwo. Operacje nieuznane przez bank za podstawowe będą więc stopniowo tracić na znaczeniu i z czasem zostaną całkiem wygaszone.

Posunięcia te ilustrują, w jaki sposób banki w różnych krajach świata usiłują dostosować się do radykalnie zmienionego otoczenia rynkowego i regulacji, które zaszkodziły ich przychodom zwiększając potrzeby kapitałowe niektórych operacji oraz filii - zaznaczył "FT".

Szczegóły planowanej restrukturyzacji UBS ogłosił oficjalnie we wtorek.

W ub. r. UBS ogłosił o redukcji 3,5 tys. miejsc pracy.