Fundacja ClientEarth wraz z innymi organizacjami pozarządowymi uczestniczyła w procedurze oceny oddziaływania na środowisko planów rozbudowy elektrowni węglowej w Opolu. Zaskarżyła decyzję środowiskową dla inwestycji. W połowie stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową dla dwóch nowych bloków PGE Elektrownia Opole.

Reklama

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzje Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. To oznacza, że decyzja środowiskowa dla inwestycji w Opolu jest ważna i wykonalna. Po decyzji NSA - PGE zapowiedziała, że będzie kontynuować proces inwestycji w Elektrowni Opole.

Dobrze, że NSA uchylił decyzje WSA w związku z budową Elektrowni Opole. Na miejscu organizacji ClientEarth, z punktu widzenia jej wiarygodności w Polsce, zastanowiłbym się, czy dalej występować przeciwko PGE. (...) Suma zdarzeń z ostatnich dwóch lat (...) pokazuje, że de facto ta organizacja działa przeciwko interesowi publicznemu państwa (...) w dwóch obszarach, zarówno jeśli chodzi o dostawy energii dla Polaków, jak i na niekorzyść całego sektora budowlanego - powiedział Budzanowski.

Jest granica odpowiedzialności ze strony tego typu organizacji i moim zdaniem została ona przekroczona. (...) Nie wyobrażam sobie sytuacji, że z powodu jednej instytucji będziemy blokować cały program energetyczny państwa. To niedopuszczalne - dodał.

Organizacja ClientEarth zapowiedziała, że będzie dążyć do wypełnienia przez nowe bloki węglowe w Elektrowni Opole wszystkich wymagań prawa ochrony środowiska. Organizacja zaprzeczyła jednocześnie, jakoby zaskarżyła decyzję środowiskową dla budowy bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

Reklama

PGE Elektrownia Opole w listopadzie 2011 roku wybrała ofertę konsorcjum Rafako, Polimeksu-Mostostal i Mostostalu Warszawa o wartości 11,56 mld zł jako najkorzystniejszą w przetargu na wybór generalnego wykonawcy dwóch bloków o mocy 900 MW każdy, opalanych węglem kamiennym. Umowa w sprawie budowy bloków została podpisana w połowie lutego.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Udział Grupy Kapitałowej PGE w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. W Elektrowni Opole działają uruchomione w latach 90 cztery bloki energetyczne na węgiel kamienny o łącznej mocy prawie 1500 MW.

ClientEarth jest międzynarodową organizacją prawniczą działającą na rzecz ochrony środowiska. Posiada biura w Londynie, Brukseli i Warszawie.