Ukraiński serwis, powołując się na wypowiedź prezydenta Wiktoria Janukowicza poinformował, że na 1 października br. w Warszawie została zaplanowana prezentacja ukraińskiego potencjału inwestycyjnego.

Reklama

Wiktor Janukowycz zachęcił wszystkich polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Jednym z projektów, w którym polscy przedsiębiorcy są mile widziani, to budowa ukraińskiego terminalu odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG.

Terminal ma być wybudowany w pobliżu miasta Jużnyj (Południowy), które jest położone w obwodzie odesskim, na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego. Jego budowa została podzielona na dwa etapy. Planuje się, że uruchomienie statku - terminalu LNG (jest to pierwszy etap projektu) odbędzie się w 2016 roku. Moc przepustowa terminalu wyniesie 5 mld metrów sześć. gazu rocznie.

Z kolei w 2018 roku zostanie zakończona budowa lądowej części terminalu LNG o mocy przepustowej 10 mld metrów sześć. rocznie.

Ponadto polskie firmy są zapraszane do wzięcia udziału w projekcie budowy ukraińskich parków gospodarczych, które będą działać w kilku regionach kraju. Chodzi o utworzenie dziesięciu pilotażowych placów przemysłowych, na bazie których będą się rozwijać sieci hurtowni, zajmujące się sprzedażą produkcji rolnej.

Reklama